Doneer nu via Tikkie

Project Unity in Port Elizabeth

.

Non-profitorganisaties (NPO) samen met kerken in Port Elizabeth, hebben de handen ineen geslagen om de immense gevolgen van de COVID -19 Pandemie voor de bevolking te verlichten. Ze willen op deze manier hulp bieden aan de mensen in de townships (sloppenwijken), die door inkomensverlies geen eten meer op tafel kunt zetten. We willen vragen of u dit initiatief wilt ondersteunen in de vorm van een eenmalige donatie. De coördinerende organisaties zijn:

 1. Ready4Life heeft een decenniumlange relatie met veel townshipscholen in en rondom Port Elizabeth, een langdurige werkrelatie met andere non-profitorganisaties in de stad en een groot netwerk in Nederland en België. Elk jaar bezoeken vele studenten en vrijwilligers Ready4LLife om samen met de bevolking in de townships van Port Elizabeth te werken aan een betere toekomst.
 2. United Through Sport werkt samen met meer dan 80 basisscholen in de metropool en heeft sterke banden met de noordelijke gebieden. Ze hebben ook een wagenpark om middelen te mobiliseren en hebben een breed netwerk in de UK.
 3. Masifunde heeft een relatie van 15 jaar met Walmer Township, een centrum van wereldklasse van waaruit het kan opereren en langdurige werkrelaties met tientallen andere non-profitorganisaties in de stad. Ook hebben ze een breed netwerk in Duitsland
 4. Masinyusane heeft een decenniumlange relatie met elke township-middelbare school,  sterke banden met een handvol basisscholen, een uitgebreid gemeentelijk kerknetwerk en een grote groep van jeugdwerkers in het veld.
 5. Father’s house Church als één van de grootste kerken in Port Elizabeth, heeft vele banden met non-profitorganisaties in de stad en expertise in administreren van donatiegelden zowel lokaal als internationaal.

Hoewel er veel overeenkomsten zijn tussen de organisaties, brengt ieder zijn eigen expertise, ervaring en netwerk met zich mee. De organisaties werken samen onder de naam “Project Unity”.

.

Huidige situatie in de townships

.

a) Veel mensen in de townships zijn dagloners, maar door de lockdown zijn ze genoodzaakt thuis te blijven. Dit betekent geen werk, geen geld, geen eten.

b) Vele bedrijven hebben hun deuren moeten sluiten, omdat zij het hoofd niet meer boven water konden houden en daardoor mensen hebben moeten ontslaan. Voor velen betekent dit geen werk, geen geld, geen eten.

c) Ouders en grootouders onderhouden de kinderen, maar dit valt weg als ze geen werk meer hebben. En juist de ouderen zijn de kwetsbare groepen.

d) Kinderen krijgen op school elke dag een warme maaltijd aangeboden, maar de scholen zijn gesloten. Hierdoor missen ze deze maaltijden en krijgen de meeste kinderen helemaal geen eten.

e) Water is niet vanzelfsprekend in de townships en zeep is een luxe-artikel. Bij overheidsmaatregelen zijn mondkapjes verplicht. Hygiëne is op dit moment erg belangrijk, dus water, zeep en beschermingsmiddelen zijn hard nodig.

.

Hoe bereiken we de doelgroep

.

De gemeente en overheidsinstanties: Project Unity heeft relaties met verschillende overheidsinstanties en lokale wijkraden, waaronder de gemeente, de ministeries van Onderwijs en Sociale Ontwikkeling.

Scholen

Voorbeeld distributielijst

Project Unity werkt samen met bijna alle basis- en scholen voortgezet onderwijs in de townships van Port Elizabeth. Dit zijn de basis voedselbanken van waaruit we op dit moment opereren.

We hebben uitgebreid overleg gehad over de werkwijze met de verschillende schooldirecteuren. Zij vroegen aan hun leraren en personeel om de armste kinderen in hun klassen te identificeren. De directeur maakte vervolgens een lijst met kinderen, belde hun families en maakte geplande ophaaltijden op school.

In samenwerking met de politie en leden van de wijkraad delen we op de afgesproken tijd en datum voedselpakketten uit aan ouders van deze kinderen op school. Het schoolmanagement beheert de poort van de school, de ouders komen één voor één binnen, iedereen draagt beschermende uitrusting en de handen worden gewassen.

Kerken

we hebben nauwe banden met het netwerk van kerken in de townships, evenals met verschillende grote kerken in Port Elizabeth. Ze spelen een belangrijke rol bij het identificeren van gezinnen in crisis en dienen als knooppunt van waaruit te werken.

Databases

Onze organisaties hebben databases over duizenden van onze begunstigden. Onze medewerkers, maatschappelijk werkers en veldwerkers zijn ook veelal op de hoogte van honderden gezinnen in nood.

Andere non-profitorganisaties

Er zijn relaties met vele andere non-profit- en gemeenschapsorganisaties. Elke organisatie heeft eigen kennis van begunstigden, waardoor we via hen middelen kunnen gebruiken om de meest behoeftigen te helpen.

.

Plan van aanpak

.

We benaderen de COVID-19 crisis op de volgende manier:

 1. Activeren van een strategisch netwerk van partners via kerken, scholen en non-profit organisaties voor verschillende interventies nationaal als internationaal.
 2. Prioritering van gerichte hulp aan kinderen en gezinnen in crisis. In dit stadium verstrekken we  voedselpakketten aan gezinnen waarvan we weten dat ze in nood verkeren. In latere stadia betekent het helpen kinderen van wie de ouders/verzorgers ziek zijn.
 3. Produceren van maskers en verspreiden van ontsmettingsmiddelen.
 4. Beschermen van eigen personeel.
 5. Produceren van een lokale tv-show voor kinderen om thuis te leren en groeien.
 6. Het verspreiden van boeken, spelletjes en leermateriaal voor kinderen om thuis te gebruiken.

Project Unity deelt op dit moment elke dag voedselpakketten uit op vele scholen en ondersteunt meer dan 800 kinderen en families.

Kosten

De kosten van deze actie hangen volledig af van de vorm en reikwijdte. Het is moeilijk te voorspellen hoe hoog de totale kosten zullen zijn, gezien de grote onzekerheden van de pandemie en de reactie van onze regering daarop. Desalniettemin verwachten we dat gerichte voedselpakketten uitdeling het grootste deel van de Fase I-financiering zullen vormen.

Als u geïnteresseerd bent in de sponsoring van kosten voor een grootschalige voedselverspreiding, productie van onze edu tv-show, het verspreiden van leermateriaal aan kinderen en gezinnen, of een andere interventie, neem dan contact met ons op.

.

Hoe kunt u doneren?

.

U kunt eenvoudig doneren door op onderstaande link te klikken. U vult het bedrag in dat u wilt bijdragen en Ready4Life zorgt dat de donaties worden besteed aan de voedselpakketten, beschermingsmiddelen en educatief materiaal.

 

– Uw donaties gaan voor 100% naar kinderen en de families –

 

Operationele en logistieke kosten van de coördinerende organisaties.

Om te beginnen zullen de organisaties alle eigen logistieke en operationele kosten dekken en ligt er een aanvraag bij de banken om de bankkosten te sponseren. Het maakt deel uit van onze inzet om alles te doen wat we kunnen doen in het licht van een ongekende pandemie, en alle middelen in te zetten om onze kinderen en families te bereiken.

.

Project Unity vraagt uw hulp – Doneren

.

Voorbeeld kosten

De kosten van een voedselpakket zijn €12,50 voor een week voor vier personen:

100 gezinnen ontvangen tweemaal per maand 1 voedselpakket

100 gezinnen   *2 pakketten per maand=  €     2430,00

500 gezinnen   *2 pakketten per maand = €  12.135,00

1000 gezinnen *2 pakketten per maand = €   24.260,00

5000 gezinnen *2 pakketten per maand = € 121.215,00

.

Samenvatting

.

Een pandemie van deze omvang is éénmaal in de vijftig jaar en vereist een evenredige reactie. Project Unity brengt 4 van de meest ervaren NGO’s samen om optimaal gebruik te maken van beschikbare middelen. Op deze manier kan zij de maximale ondersteuning geven aan families en kinderen, die het meeste zijn getroffen door deze COVIOD-19 crisis. Project Unity is in staat om tienduizenden te bereiken via scholen, kerken en andere NGO’s uit de uitgebreide netwerken van de coördinerende organisaties.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Jacco Wolters – Projectcoördinator Covid-19 voor Ready4Life

WhatsApp nummer 0027 785206824

Email naar: covid-19@Ready4Life.org

English