Van alle kinderen die naar de basisschool gaan, is de meerderheid niet naar de kleuterschool geweest in de sloppenwijken. Het gevolg hiervan is dat deze kinderen met een leerachterstand op school beginnen en achterblijven bij de andere kinderen. Daarnaast moeten vele kinderen dagelijks omgaan met sociale problemen op het thuisfront. Dit leidt tot weinig zelfvertrouwen en lage cijfers op school. De programma’s zijn er op gericht om te voorkomen dat kinderen uit het schoolsysteem vallen en op straat belanden.

Daarom heeft Ready4Life programma’s opgezet die deze kinderen ondersteunt op het educatieve vlak met lezen, schrijven en rekenen en het sociale vlak. De remedial teaching- en sociale vaardigheidsklassen vinden tijdens schooluren plaats in een op een begeleiding of kleine groepjes van 6 kinderen. De kinderen worden begeleid door lokale leerkrachten en Ready4Life studenten en vrijwilligers. De lessen vinden plaats op een viertal basisscholen in de Afrikaans gesproken sloppenwijken van Port Elizabeth. Het begrip remedial teaching in Zuid-Afrika is breder in vergelijking met eerste wereldlanden.

Wat hebben we nodig?
Voor de Remedial teaching klassen die plaatsvinden op verschillende scholen waar Ready4Life afspraken mee heeft, zijn we op zoek naar vrijwilligers/stagiaires die het leuk vinden om met kinderen te werken. Je kunt er voor kiezen om met kinderen te werken uit de lagere klassen (6-9 jaar oud) of uit de hogere klassen (10-15 jaar). PABO studenten zijn van harte welkom, maar (onervaren) vrijwilligers kunnen ook op deze scholen aan de slag. Voor deze vrijwilligers zijn speciale middelen ontwikkeld om hen snel op weg te helpen in een klas. Daarnaast zijn psychologie, pedagogiek, creatieve therapie en sociaal en agogisch werk studenten meer dan welkom voor de psychosociale ondersteuning. De mogelijkheid bestaat er om zelf een project op te zetten of een onderzoek te doen.

De remedial teaching klassen houden bijvoorbeeld in:
– het leren van het alfabet aan kinderen van rond de 6 jaar die een leerachterstand hebben;
– speciale aandacht voor leerlingen in de (hogere) klassen die moeite hebben met rekenen;
– drama lessen over het uiten van emoties en het omgaan met elkaar
In een periode van 6 weken tot enkele maanden kun je een enorme vooruitgang boeken om de leerachterstand van deze kinderen weg te werken.

Aanmelden
Denk jij dat je Ready4Life kan helpen en ben je enthousiast geworden van dit project? Neem dan nu contact op voor meer informatie of meld je direct aan! 

.

English