Ready4Life wil een netwerk opzetten voor scholen, om zo deze scholen technieken en programma’s aan te bieden. Het doel is om scholen te leren werken met dit netwerk zodat deze mensen en scholen makkelijker toegang hebben tot informatie. Op deze manier wil Ready4Life ervoor zorgen dat elke school waarmee ze samenwerken, een leerzame omgeving is voor de leerlingen.

Smart School Network
Het Smart City Concept, een concept uit de westerse wereld, was de basisgedachte voor de opzet van het Smart School Network. Ready4Life is bezig met het opzetten van een internetnetwerk op basis van WiFi voor alle townshipscholen. Aangezien internet bijzonder prijzig is in Zuid-Afrika, wordt er slim gebruik gemaakt van lokaal beschikbaar interactieve leerprogramma’s. Ready4life zal deze programma’s via haar eigen servers aanbieden, zodat het overige gebruik van internet wordt geminimaliseerd. Zelfs als er geen (stabiel) internet ter beschikking is kunnen scholen nog steeds gebruik maken van interactieve leerprogramma’s. Het is een omvangrijk project waarbij Ready4life met verschillende partijen samenwerkt.
De ontwikkeling, set-up en het onderhoud van het netwerk biedt locale ICT-studenten een geweldige mogelijkheid om praktijkervaring op te doen of stage te lopen. Dit netwerk biedt ook de mogelijkheid om initiatieven en start-ups van jonge ondernemers te ondersteunen.

De eerste stappen naar het WiFi netwerk zijn gezet met de opzet van een pilot. Op dit moment wordt er onderzoek gedaan naar de beste manier om dit project verder uit te werken. Verschillende partners hebben hun medewerking toegezegd, wat cruciaal is voor het welslagen van dit project

Wat willen we bereiken?

 1. De aanleg van een WiFi-(school)netwerk waar alle scholen op zijn aangesloten.
 2. Het aanbieden van interactieve leerprogramma’s, voor kinderen die een extra steun in de rug verdienen, via het project Digitalisering voor scholen.
 3. Het aanbieden van een compleet digitaal schoolprogramma, gebaseerd op het Zuid-Afrikaanse schoolsysteem.

Wat hebben we nodig?

 1. Sponsoren die een school willen adopteren, door de kosten te dragen om deze aan te sluiten op het Smart School Network. Wanneer bedrijven en internationale scholen een lokale school willen adopteren, zal het project verder groeien.
 2. Sponsoren die willen bijdragen aan een vrachtautootje om spullen en materiaal mee te kunnen vervoeren.
 3. Een sponsor die lokale vrijwilligers, die met hart en ziel werken aan dit project, een bijdrage wil bieden voor de onkosten die zij maken.

Digitalisering van Scholen
Ready4Life is bezig een netwerk op te zetten voor townshipscholen, om zo deze scholen interactieve leerprogramma’s aan te kunnen bieden. Door deze informatie digitaal aan te bieden, in interactieve leerprogramma’s, kunnen kinderen en jongeren direct aan het begin van het schooljaar aan de slag en wordt onnodige leerachterstand voorkomen. Het doel is om kinderen die een achterstand hebben met lezen, schrijven en rekenen een flinke duw in de rug geven  (lees meer over Kids@school). Op deze manier wil Ready4Life ervoor zorgen dat elke school waarmee ze samenwerkt, een leerzame omgeving is voor de leerlingen.

Ready4life werkt daarin samen met verschillende nationale in internationale partners. Naast de leerzame omgeving voor leerlingen, biedt het netwerk en de infrastructuur van het internet ook een geweldige mogelijkheid om studenten in de ICT wereld de nodige praktijkervaring bij te brengen. Niet onbelangrijk: Ready4life wil op deze manier ook banen creëren in Port Elizabeth.

Ontwikkelingsdoel 4: Kwalitatief onderwijs
Ontwikkelingsdoel 8: Groei van banen en welzijn
Ontwikkelingsdoel 11: Creëren van stabiele en vreedzame samenlevingen

Ontwikkelingsdoel4 Ontwikkelingsdoel8 Ontwikkelingsdoel11

IT school support

In dit programma worden lokale ICT studenten ingezet om computers te repareren en software te upgraden. Oudere computers kunnen vaak nog prima gebruikt worden voor het Smart School Network. Via webbrowsers kan dan gebruik gemaakt worden van interactieve leerprogramma’s. Vele townshipscholen beschikken wel over een computerlab, maar deze worden zelden gebruikt en vaak niet meer up-to-date. Met haar IT-projecten recyclet Ready4Life computers die anders op de schroothoop zouden belanden.

Als een school aangesloten wordt op het Smart School Network kan niet alleen het computerlab toegang krijgen tot het netwerk, ook tablets kunnen aangesloten worden. Het gebruik van tablets voor schoolwerk neemt steeds meer toe. Maar er moet nog het nodige gebeuren om deze tabletten aan te sluiten op het netwerk. Lokale jongeren die affiniteit hebben met IT worden getraind om de eerstelijns hulp te kunnen bieden. Ook is het belangrijk dat docenten getraind worden om gebruik te maken van de computers en leerprogramma’s.

Wat willen we bereiken?

 1. We willen voor 10 scholen de computerlokalen opnieuw inrichten en computers repareren.
 2. We willen 1 school volledig digitaal maken in 2 jaar tijd

Wat hebben we nodig?

 1. Sponsoren die geld of materiaal beschikbaar stellen om computers te kunnen repareren.
 2. Sponsoren die tweedehands laptops willen doneren (minimaal Windows 7)
 3. Sponsoren die willen bijdragen aan op een school te sponsoren met een tablets.
 4. Sponsoren die willen bijdragen aan een vrachtautootje om spullen en materiaal mee te kunnen vervoeren.
 5. Een sponsor die lokale vrijwilligers, die met hart en ziel werken aan dit project, een bijdrage wil bieden voor de onkosten die zij maken.
DutchEnglish