Iedereen moet de kans krijgen om het maximale uit zichzelf te halen en een bijdrage kunnen leveren aan zijn of haar familie en de community. Daarnaast wil Ready4Life jongeren met elkaar en het bedrijfsleven in contact brengen. Wanneer jongeren hun horizon verbreden en nieuwe vaardigheden leren, kunnen ze hun potentie ontdekken en verder ontwikkelen. Hiervoor zijn er een tweetal projecten opgezet.

Job Readiness Training
Ready4Life wil de strijd aangaan met de jeugdwerkloosheid in Port Elizabeth, die schommelt rond de 40%. Er zijn wel banen, maar jongeren uit de sloppenwijken weten vaak de weg naar zo’n baan niet te vinden. Een van de redenen hiervoor is dat zij niet weten hoe ze moeten solliciteren. Ready4Life wil jongeren hierbij helpen en ze in contact brengen met het bedrijfsleven. Preventie is hierbij het sleutelwoord: door middel van sollicitatietraining en ondersteuning bij het opstellen van een CV, wil Ready4Life voorkomen dat jongeren werkloos worden. Veel jongeren uit de laatste klas van de middelbare school, hebben nog niet de vaardigheden om meteen de arbeidsmarkt op te gaan. Door workshops aan te bieden, waardoor ze basis (sociale) vaardigheden leren, wil Ready4Life zorgen voor een betere doorstroom naar het bedrijfsleven. Waar mogelijk organiseert Ready4Life workshops waarin mensen een bepaalde vaardigheid verder kunnen ontwikkelen, bijvoorbeeld: timmerwerk, houtbewerking, metselen of lassen.

Wat willen we bereiken?

  1. We willen 150 jongeren een Job Readiness Training kunnen aanbieden.

Wat hebben we nodig?

  1. Een sponsor voor een auto nodig voor transport van de trainer. De training wordt namelijk in de townships gegeven
  2. Certificaatprinter en certificaatpapier om de jongeren een certificaat te kunnen aanbieden na het volbrengen van de cursus
  3. Lamineermachine en lamineervellen om certificaten te lamineren.
  4. Een sponsor die lokale vrijwilligers, die met hart en ziel werken aan dit project, een bijdrage wil bieden voor de onkosten die zij maken.

Ontwikkelingsdoel 1: Uitbannen van armoede
Ontwikkelingsdoel 8: Groei van banen en welzijn

Ontwikkeldingsdoel1 Ontwikkelingsdoel8

 

 

 

Computer basisvaardigheden training
Veel jongeren in Port Elizabeth hebben niet de mogelijkheid (gehad) om de basisvaardigheden van het werken met een computer te leren. Vanuit het bedrijfsleven is er veel vraag naar mensen die kunnen werken met computers. Ready4Life wil graag vraag en aanbod dichtbij elkaar brengen door, in combinatie met de Job Readiness Training, computercursussen aan te bieden en jongeren computervaardigheid bij te brengen. Tijdens zo’n cursus leren mensen de basisvaardigheden van het werken met computers, bijvoorbeeld werken met Word en Excel. Op deze manier kunnen ze kennis opdoen en maken ze meer kans op de arbeidsmarkt.

Wat willen we bereiken?

  1. We willen 150 jongeren een basis computertraining aanbieden.

Wat hebben we nodig?

  1. Tweedehands laptops voor training.
  2. Certificaatprinter en certificaatpapier om de jongeren een certificaat te kunnen aanbieden na het volbrengen van de cursus.
  3. Lamineermachine en lamineervellen om cerficaten te lamineren. (Vele jongeren zijn trots op wat ze bereikt hebben en voor sommigen is dit het enige certificaat wat ze ooit hebben behaald. Dan wil je deze zo lang mogelijk bewaren.)
  4. Een sponsor die lokale vrijwilligers, die met hart en ziel werken aan dit project, een bijdrage wil bieden voor de onkosten die zij maken.

Ontwikkelingsdoel 8: Groei van banen en welzijn

Ontwikkelingsdoel8

DutchEnglish