Kinderen hebben recht op goed onderwijs in een veilige en leerzame omgeving, daar wil Ready4Life zich voor inzetten. Zij staat voor gelijke kansen voor ieder kind. Variërend van werken met peuters tot het geven van EHBO-lessen. Van bijles geven aan basisschoolkinderen tot het organiseren van evenement die jongeren helpen om een studiekeuze te maken. Ready4Life wil kinderen en jongeren ondersteunen tijdens hun hele schooltijd. Door je in te zetten bij een van de projecten als stagiair of vrijwilliger, kan jij samen met Ready4Life het verschil maken.

Kids@School
Een groot aantal kinderen is nooit op de crèche geweest en heeft in hun opvoeding weinig geleerd over bijvoorbeeld het alfabet of kunnen tellen. Het gevolg hiervan is dat deze kinderen met een leerachterstand op school beginnen en dus achterblijven bij de andere kinderen. Om te voorkomen dat kinderen niet meer naar school gaan en op straat belanden, worden remedial teaching- en socialevaardigheidslessen opgezet. Lees meer..YS12

SwimSafe
De meeste kinderen in Zuid-Afrika kunnen niet zwemmen en kennen het gevaar van open water niet.  Vaak kunnen ouders geen zwemlessen betalen. Dit zorgt ervoor dat verdrinking op de tweede plek staat op de lijst van dodelijke ongelukken. Het SwimSafe project wil dit voorkomen. Door zowel theorie- als praktijklessen te geven over zwemmen en waterveiligheid en lokale mensen op te leiden tot zweminstructeur. Lees meer..

Study & Career Expo
Het overgrote deel van de schoolgaande jongeren weet niet wat ze later willen en kunnen gaan doen. Ouders kunnen hun kinderen vaak niet voorlichten over hun studie- of carrièrekeuze, omdat ze hier zelf geen kennis van hebben. Voor deze groep jongeren organiseert Ready4Life Study & Career expo’s. Deze exposities worden meerdere keren per jaar gehouden. Iedereen die meer wil weten over zijn of haar mogelijkheden in de toekomst, is welkom op deze dagen. Lees meer..

 

DutchEnglish