Missie

Culturele uitwisseling en stimulering van empowerment aanbieden in arme leefgebieden in Port Elizabeth (PE). Daarbij maken wij optimaal gebruik van de aanwezige mogelijkheden en zetten wij scholen in als centrale ontmoetingsplek.

Visie

Alle kinderen en jongeren in Zuid-Afrika hebben het recht op te groeien in een samenleving waarin hun talenten tot ontplooiing kunnen komen. Ze hebben recht tot toegang van wereldwijde informatie en zorg voor hun eigen leefgebied.

Doelstellingen

1. Het bieden van extra onderwijs aan kinderen met een leerachterstand door gespecialiseerde studenten.

2. Het aanbieden van gratis internet op scholen via Wifi-netwerken zodat interactieve lessen en informatie toegankelijk is voor leerlingen, werkloze jongeren en iedereen uit de leefomgeving van de school.

3. Het opzetten van buitenschoolse activiteiten samen met scholen en mensen uit de leefomgeving.

4. Het stimuleren van culturele uitwisselingen tussen internationale stagiaires, organisaties en de lokale bevolking.

5. Het geven van training aan werkloze jongeren, waarvoor een kleine bijdrage of een tegenprestatie in de vorm van praktische hulp wordt gevraagd.

Project opzet

Ready4Life heeft de visie dat goed onderwijs het fundament is voor een baan die past bij het individu. Zodoende wil zij de armoedespiraal te doorbreken. Alle programma’s en projecten waar Ready4Life bij betrokken is, zijn rondom het onderwijs gecentreerd. Daarbij richt ze zich vooral op preventie in plaats van symptoombestrijding. We nemen daarbij niet de rol van de scholen over maar ondersteunen hen. Cruciaal is dat de school beschikt over de juiste hulpmiddelen om kinderen te onderwijzen.

De organisatie van Ready4Life rust op drie pijlers:

  1. Ondersteuning van regulier onderwijs
  2. Voorbereiding van jongeren op hun toekomstige baan
  3. Digitaliseren van scholen

Pijlers

Om impact te kunnen meten heeft elke pijler zijn eigen missie en visie die gezamenlijk de missie en visie van de organisatie vormen.

Ondersteuning van regulier onderwijs
Hierbij is de missie om ieder kind en  jongere toegang te geven tot educatie, om hun gezondheid te verbeteren en daarbij programma’s te ontwikkelen voor basisscholen in achtergestelde wijken in de provincie Oostkaap van Zuid-Afrika. De visie is dat kinderen en jongeren gelijke kansen moeten hebben om het maximale uit zichzelf te halen en daarbij bij te dragen aan de community.

Voorbereiding van jongeren op hun toekomstige baan
De missie van Ready4Life bij deze pijler is om mensen uit communities met potentie in het werkveld, vrijwilligers, stagiaires en organisaties met elkaar in contact brengen, zodat zij kunnen groeien en hun horizon kunnen verbreden.    De visie hierbij is dat mensen met elkaar in verbinding gebracht worden, ongeacht hun achtergrond of cultuur, zodat ze elkaar kunnen inspireren en daardoor in staat zijn om het maximale uit zichzelf te halen.

Digitaliseren van scholen
Ready4Life heeft als missie om scholen toegang geven tot een overkoepelend netwerk, waarin zij technieken en programma’s aanbiedt en onderhoudt voor scholen. De visie hierachter is dat Ready4Life het belangrijk vindt dat alle scholen in en rondom de township een veilige en leerzame omgeving vormen voor kinderen en jongeren.

Het Ready4Life Team zet zich, samen met hun partners, dagelijks in om deze missie en visie na te streven.

English